Stronghold logo

Stronghold CAMP

Letní tábory

Pravidla – Stronghold Vikingové

Kostýmy

Jak již název napovídá, náš tábor je tematicky zasazen do doby mezi VIII. a XI. stoletím a děj se odehrává v severských zemích. Prosíme o to, abyste svůj kostým situovali spíše do této doby. Samozřejmě, nemusíte mít přesně dobový kostým, ale také nechceme, aby v bitvě někdo běhal v moderním tričku s kšiltovkou. Oceníme spíše vymakaný a funkční kostým, než pár kusů zbroje na tričku.

Životový systém

Stronghold Vikingové používá tzv. víceživotový systém. Každý hráč má do základu jeden život. Když si hráč/dítě přiveze nebo vypůjčí kostým, dostává druhý život. Další život můžete získat koženým kyrysem, který bude doplněn prošívanou zbrojí, nebo silnější vrstvou vlněné či lněné látky. Při schvalování tohoto životu bude hrát velkou roli i veškeré přidané zdobení či prvky koženého brnění (nátepníky, náholenice, šátky, apod…). V překladu to znamená, že pokud nebudete mít podle nás dostatečně silnou podšívku, budou rozhodovat ostatní prvky kostýmu.

Stejně tak se bude postupovat při užití železného brnění. Pokud na sebe navléknete kroužkovou či jinou kovovou zbroj, získáte 2 životy navíc. I v tomto případě po vás ale požadujeme dostatečnou podšívku zbroje, ať už se jedná o více vrstev vlny či lnu, nebo samotnou prošívanici. I zde, pokud se nám nebude zdát spodní vrstva zbroje dostatečně silná, bude rozhodovat přidaná hodnota celého kostýmu, stejně jako u kožené zbroje.

Poslední život můžete získat za ochranu hlavy. Jako ochrana hlavy se nepočítá kapuce, kápě či jednoduchý přehoz přes hlavu. Naopak se jedná o cokoliv, co dostatečně ztlumí a zastaví nepřátelský zásah. Zároveň pevně drží na hlavě a je tudíž k hlavě přivázaná či jinak upevněná. Také připomínáme, že pod každou helmu patří batvat, který má nepostradatelný tlumící efekt a také zabraňuje nežádoucím pohybům helmy.

Všechny tyto aspekty budou při schvalování kostýmů a zbraní brány v potaz. Dávejte si však pozor, aby vše, co budete mít na sobě, nevypadalo jen pěkně, ale aby to hlavně fungovalo. Pokud bude na kostýmu nalezen prvek, který by mohl majitele, či hráče jakkoliv poranit, bude tento prvek vyřazen ze hry. Jako typický příklad můžeme uvést právě špatně upevněnou helmu, která při úderu mění svou polohu na hlavě, a jiné podobné věci.

Pokud tedy budete mít na sobě správně upevněnou helmu s batvatem a na sobě kroužkovou zbroj s dostatečně silnou podšívkou, můžete se těšit na překrásných 5 životů. Jak vám jistě došlo, nemůžete mít na sobě koženou i kovovou zbroj najednou. Pokud by se i tak našli jedinci, kteří by na sobě měli obojí a chtěli by další život, mám pro vás špatnou zprávu, i v tomto případě vám bude udělen maximální počet za zbroj, což jsou 2 životy.

Po ztrátě všech životů se hráč odebírá na mrtvoliště, kde čeká na oživení, pokud jeho straně ještě nějaké oživení zbývá. Pokud již jeho strana nemá žádné oživení a hráč byl samotný už žádné vlastní nemá, v tichosti počká u oživovače do konce hry a na její následné vyhodnocení. MRTVOLY NEMLUVÍ! Přidělený počet životů se vztahuje ke kostýmu, který nosíte. Pokud z něj nějakou významnější část sundáte, ztrácíte i k této části přidělený život.

Příklad:
Těžkooděnec zakutý v plechu od nás dostane pět životů. Během bitvy na poli se rozhodne ze sebe shodit zbroj, protože se mu v ní špatně běhá. Tím ztrácí 2 životy, takže teď má tři. Po chvíli se ale rozhodne shodit i helmu, protože je mu v ní vedro. Tím přichází o další život, takže mu zůstaly jenom dva životy.

Jeden život vám také může být odebrán při používání Veteránské kombinace.

Zásah každou zbraní ubírá jeden život, pokud není řečeno jinak.

Zásah šípem ubírá životy dva.

Zásahové plochy

Hrajeme s dlouhými zásahovými plochami. Hlava a krk jsou neplatné zásahové plochy, zásah do nich se nepočítá a je zakázáno na ně cíleně útočit. Rozkrok je platná zásahová plocha, je ovšem zakázáno do ní cíleně útočit. Zbylé platné zásahové plochy jsou vyznačeny zeleně. Zásah do loktů či kolen platí jak z vnější, tak z vnitřní strany. Zásah do zápěstí a kotníků je platný zásah. Bílou jsou označeny plochy, do kterých zásah neplatí. Je zakázáno se cíleně těmito plochami krýt.

Zásah šípem platí do jakékoliv části těla kromě hlavy či krku, šíp se ale musí o tělo zastavit. Také si dávejte pozor, že vše co na sobě nosíte, se stává součástí vaší zásahové plochy. Tudíž, když si pověsíte na záda štít, tak i zásah do tohoto štítu se počítá jako platný.

Zásahovky

RP Zásahové plochy

RP (Role Play) zásahovky se od klasických bitevních odlišují tím, že zásah platí kamkoliv a jeho následky musí zasažený zahrát. Například sečná rána do kolene = zasažený začne kulhat, atd. Na tyto zásahové plochy se hraje během RP úseků či pokud se tak řekne v pravidlech hry.

Pravidla pro kombinace zbraní

Součet nejdelších rozměrů zbraní by měl být maximálně 150cm. Tyto kombinace se však vztahují jen na 2 jednoruční zbraně, či 1 sečnou obouruční zbraň. V případě, že tento součet rozměrů nesplňuje tyto podmínky, jedná se tzv. veteránskou kombinaci. Ta má svůj maximální limit stanovený na 180cm. Za používání veteránské kombinace se strhává jeden život.

Příklad – Klasická kombinace:
Jedenapůlruční meč 100cm + Jedenapůlruční meč 50cm = součet délek 150cm

Příklad – Veteránská kombinace:
Jedenapůlruční meč 100cm + Jedenapůlruční meč 80cm = součet délek 180cm

Tato pravidla se nevztahují na kopí, jehož maximální délka jsou 2m.

Pravidla pro zbraně

Materiál a konstrukce
Jádro zbraně musí být buď dřevěné, nebo ze sklolaminátu. Použití bambusu či železa je zakázáno! Jediný kovový prvek, který je povolený, je ocelová hruška sloužící k dovážení zbraně. V případě použití ocelových prvků ke spojovacím účelům je nutno tyto prvky obalit karimatkou či jiným druhem měkčení. Žádná část zbraně nesmí mít ostrou hranu, špičku či uvolněnou část.

Každá zbraň musí být obalena dvěmi vrstvami kobercové pásky. To samé platí i pro dřevěné povrchy, zabraňuje se tak vzniku třísek. Kontaktní část zbraně musí být vyměkčena lehce stlačitelným materiálem, který nesaje vodu (např. mirelon, karimatka, různé druhy pryží). Minimální tloušťka měkčení je 3mm. Veškeré měkčení musí být vždy obaleno kobercovou páskou. Při měkčení zbraně je nutné zachovat její funkčnost a vzhled.

Používané zbraně musí vypadat jako zbraně. Klacek s křivě přibitou záštitou omotaný mirelonem a přelepený kobercovkou prostě není zbraň!

Zbraně

Délky zbraně
Krátké: do 60cm (důležité na noční hry)
Jednoruční: do 100cm
Obouruční: do 150cm

Meče a obdobné zbraně
Do této kategorie patří meče, šavle, tesáky a dýky. Zbraň nesmí mít ostré hrany a hroty. Čepel musí být pevná, šířka musí být větší než je dvou a půl násobek tloušťky. Tloušťka čepele musí být v rozmezí 1 - 2,5cm. Celá čepel musí být obalena. Zbraň musí mít záštitu, byť minimální, která jasně oddělí čepel od jílce.

Sekery, palice a obdobné zbraně
Do této kategorie zahrnujeme sekery, kladiva, palice, palcáty, kyje a obdobné pádné a drtivé zbraně. Délka ostří seker je minimálně 10 cm. Hlavice kladiv a jiných drtivých zbraní musí mít průřez o ploše minimálně 40 cm2 (např. 5x8 cm). Dopadová plocha musí být vždy měkčena vrstvou o tloušťce alespoň 1cm. Ostří seker / kladiv se musí při dopadu ohnout nebo stlačit minimálně o 3 cm, nesmí však dojít k ohybu nebo stlačení až na toporo. Horní třetina topora zbraně musí být měkčena vrstvou o tloušťce alespoň 1cm a obalena. Pokud je zbraň vybavena poutkem, je zakázáno ji při útoku pouštět a využívat tak délky poutka, která se nezapočítává do celkové délky zbraně.

Zakázané jsou řemdihy a na podobném principu fungující zbraně.

Kopí
Kopí musí mít měkčený a obalený hrot o minimálním průměru 5 cm a minimální délce 15 cm. Tento hrot se musí při dopadu ohnout nebo stlačit o nejméně 5 cm, nesmí však dojít k jeho ohybu nebo stlačení až na toporo. Oba konce topora musí být zaoblené.

Kopí se drží vždy oběma rukama, při držení jednou rukou se jedná o neplatný zásah. Ke kopí není povoleno používat štít. Maximální délka kopí je 2m.

Luky
Luky mohou mít maximální nátah 15kg (30liber). Dřík šípu musí být dřevěný o průměru nejméně 8 mm, musí být rovný a na konci opatřený zářezem pro založení na tětivu. Dříky je doporučeno vyrábět ze smrkového, borového nebo jasanového dřeva. Méně vhodným materiálem je buk, který vytváří dlouhé a ostré hroty (viz obrázek zlámaných dříků šípů – vlevo bukové, vpravo smrkové).

Luky

Hlavice o průměru nejméně 5cm musí být připevněna tak, aby se samovolně neuvolňovala ani při dlouhodobém používání. Jejím úkolem je utlumit dopad šípu a zabránit zranění např. i při přímém zásahu oka. Základ hlavice musí tvořit pevné jádro, které zabrání průchodu dříku skrz hlavici. Vhodné je víčko od PET láhve nebo nový korkový špunt. Na jádro pak přilepte zboku a zepředu měkčící vrstvy, které na závěr obalte. Hlavice nesmí obsahovat žádný ostrý nebo kovový předmět. V případě podomácku vyrobených hlavic si vyhrazujeme právo jednu rozříznout a ověřit, že je dřík šípu připevněn tak, aby v případě nárazu neprojel skrz hlavici!

Šípy

Každý šíp musí být vybaven letkami z vhodného materiálu – u normálních letek je to peří, jeho umělé napodobeniny, případně PowerTape pásky a podobně. Letky musí být vždy voděodolné, ohybatelné a nesmí mít ostré hrany – v žádném případě nesmí řezat. Normální letky musí mít délku nejméně 5 cm a výšku nejméně 1,5 cm. Je možno použít také flu – flu letky s dostatečným stabilizačním účinkem. Je zakázáno vystřelit najednou více projektilů. Luky samotné nesmí být použity v boji zblízka (např. ke krytí).

Kuše
Maximální nátah samostřílů a kuší je 15kg (33liber) ze stejných důvodů, jako u luků. Požadavky na konstrukci šipek jsou stejné, jako na šípy. Samostříly a kuše nesmí být použity k boji zblízka (např. ke krytí).

Štíty
Materiálem pro výrobu štítů je dřevo, nejčastěji buková překližka. Veškeré kovové části je třeba zahnout na úroveň těla štítu, není-li to možné, musí mít zakulacené hrany a musí být obaleny. Hlavy nýtů nesmí být vyhnuty od plochy spojovaného materiálu. Veškeré hrany a rohy musí být zaobleny na poloměr větší než 5mm. Okraje štítu musí být obaleny, běžně se používá zahradní hadice nebo surová kůže.

Štíty slouží pouze k pasivní obraně nebo aktivnímu blokování. Přímý útok štítem je přísně zakázán.

Pravidla pro boj

Relativně nízká hmotnost zbraní pro dřevěný šerm umožňuje snadnější ovládání, což má za následek časté švihání, případně provádění seku pouze zápěstím, což úplně neodpovídá reálnému boji.Proto je nutné vždy provádět nápřah. Sek / úder nesmí být veden silou, protože ve hře jí není nutno použít k proražení protivníkovy zbroje. Dále musí být sek / úder před dopadem zbrzděn.

Body i jejich naznačování jsou obecně přísně zakázány.

O platnosti zásahu rozhoduje vždy zasažený. Je vhodné jakékoli spory o zásahu řešit klidnou domluvou, popřípadě s vedoucím.

Sousek nastává tehdy, když se protivníci navzájem zasáhnou buďto současně, nebo v tak krátkém rozestupu, že nelze určit pořadí. Při souseku se vyhodnocuje platnost jednotlivých útoků zvlášť (s ohledem na zásahové plochy), život si v případě platného zásahu odečítají oba protivníci.

Gustík

Článek napsal: Matěj "Gustík" Kanta

Zběsilý, zbrklý, pracovitý, ukecaný a především vtipný človíček. To vše by se dalo říct o Gustíkovi, jak často Matějovi říkáme. Matěj je larper tělem i duší. Většinou má hlavu v pejru, ale vždy si pro vás najde trochu času.

Nezapomeň nás sledovat na Facebooku

Na našem Facebooku najdete nejrůznější novinky --->