Stronghold logo

Stronghold CAMP

Letní tábory

Pravidla – Stronghold Čtyři erby a Tajemná tvrz

Kostýmy

Na táboře Stronghold Čtyři erby není kostýmová povinnost. Avšak byť třeba jednoduchý, ale hezký kostým dokáže zvednout atmosféru celého tábora. Pokud tě tedy baví nosit historické kostýmy, tak si neváhej nějaký ušít a přijeď se nám s ním pochlubit! Pokud si na to nevěříš, ale kostým bys chtěl, tak nezoufej, půjčíme ti náš erární varkoč.

Životy a zásahové plochy

Každý hráč má jeden život, při platném zásahu do zásahové plochy o tento život přichází a jde na mrtvoliště, které bylo určeno na začátku hry. Zde čeká na oživení, pokud danému království došly oživení. V tichosti zde sedí a čeká na konec hry a její následné vyhodnocení. MRTVOLY NEMLUVÍ!

Během některých herních úseků se mohou objevit postavy či příšery, která mají těchto životů více. K jejich zabití je tudíž nutné zasadit více platných zásahů do zásahových ploch.

Hrajeme s krátkými zásahovými plochami. Hlava a krk jsou neplatné zásahové plochy, zásah do nich se nepočítá a je zakázáno na ně cíleně útočit. Rozkrok je platná zásahová plocha, ovšem je zakázáno do ní cíleně útočit. Zbylé platné zásahové plochy jsou vyznačeny zeleně. Zásah do loktů či kolen platí jak z vnější, tak z vnitřní strany. Bílou jsou označeny plochy, do kterých zásah neplatí. Je zakázáno se cíleně těmito plochami krýt.

Zásah šípem platí do jakékoliv části těla, kromě hlavy či krku.

Zásahovky

RP zásahové plochy

RP (Role Play) zásahovky se od klasických bitevních odlišují tím, že zásah platí kamkoliv a jeho následky musí zasažený zahrát. Například sečná rána do kolene = zasažený začne kulhat atd. Na tyto zásahové plochy se hraje během RP úseků či pokud se tak řekne v pravidlech hry.

Pravidla pro zbraně

Materiál a konstrukce

Jádro zbraně musí být buď dřevěné, nebo ze sklolaminátu. Použití bambusu či železa je zakázáno! Jediný kovový prvek, který je povolený, je ocelová hruška, sloužící k dovážení zbraně. V případě použití ocelových prvků ke spojovacím účelům, je nutno tyto prvky obalit karimatkou či jiným druhem měkčení. Žádná část zbraně nesmí mít ostrou hranu, špičku, či uvolněnou část.

Každá zbraň musí být obalena dvěma vrstvami kobercové pásky. To samé platí i pro dřevěné povrchy, zabraňuje se tak vzniku třísek. Kontaktní část zbraně musí být vyměkčena lehce stlačitelným materiálem, který nesaje vodu (např. mirelon, karimatka, různé druhy pryží). Minimální tloušťka měkčení jsou 3mm. Veškeré měkčení musí být vždy obaleno kobercovou páskou. Při měkčení zbraně je nutné zachovat její funkčnost a vzhled.

Používané zbraně musí vypadat jako zbraně. Klacek s křivě přibitou záštitou omotaný mirelonem a přelepený kobercovkou prostě není zbraň!

Tato pravidla se nevztahují na kopí, jehož maximální délka jsou 2m.

Pravidla pro zbraně

Materiál a konstrukce
Jádro zbraně musí být buď dřevěné, nebo ze sklolaminátu. Použití bambusu či železa je zakázáno! Jediný kovový prvek, který je povolený, je ocelová hruška sloužící k dovážení zbraně. V případě použití ocelových prvků ke spojovacím účelům je nutno tyto prvky obalit karimatkou či jiným druhem měkčení. Žádná část zbraně nesmí mít ostrou hranu, špičku či uvolněnou část.

Každá zbraň musí být obalena dvěmi vrstvami kobercové pásky. To samé platí i pro dřevěné povrchy, zabraňuje se tak vzniku třísek. Kontaktní část zbraně musí být vyměkčena lehce stlačitelným materiálem, který nesaje vodu (např. mirelon, karimatka, různé druhy pryží). Minimální tloušťka měkčení je 3mm. Veškeré měkčení musí být vždy obaleno kobercovou páskou. Při měkčení zbraně je nutné zachovat její funkčnost a vzhled.

Používané zbraně musí vypadat jako zbraně. Klacek s křivě přibitou záštitou omotaný mirelonem a přelepený kobercovkou prostě není zbraň!

Zbraně

Rozdělení dle délky zbraně
Krátké: do 70cm
Jednoruční: do 90cm
Jedenapůlruční: do 100cm
Obouruční: do 110cm

Meče a obdobné zbraně
Do této kategorie patří meče, šavle, tesáky a dýky. Zbraň nesmí mít ostré hrany a hroty. Čepel musí být pevná, šířka musí být větší než je dvou a půl násobek tloušťky. Tloušťka čepele musí být v rozmezí 1 - 2,5cm. Celá čepel musí být obalena. Zbraň musí mít záštitu, byť minimální, která jasně oddělí čepel od jílce.

Sekery, palice a obdobné zbraně
Do této kategorie zahrnujeme sekery, kladiva, palice, palcáty, kyje a obdobné pádné a drtivé zbraně. Délka ostří seker je minimálně 10 cm. Hlavice kladiv a jiných drtivých zbraní musí mít průřez o ploše minimálně 40 cm2 (např. 5x8 cm). Dopadová plocha musí být vždy měkčena vrstvou o tloušťce alespoň 1cm. Ostří seker / kladiv se musí při dopadu ohnout nebo stlačit minimálně o 3 cm, nesmí však dojít k ohybu nebo stlačení až na toporo. Horní třetina topora zbraně musí být měkčena vrstvou o tloušťce alespoň 1cm a obalena. Pokud je zbraň vybavena poutkem, je zakázáno ji při útoku pouštět a využívat tak délky poutka, která se nezapočítává do celkové délky zbraně.

Kopí
Kopí musí mít měkčený a obalený hrot o minimálním průměru 5 cm a minimální délce 15 cm. Tento hrot se musí při dopadu ohnout nebo stlačit o nejméně 5 cm, nesmí však dojít k jeho ohybu nebo stlačení až na toporo. Oba konce topora musí být zaoblené.

Kopí se drží vždy oběma rukama, při držení jednou rukou se jedná o neplatný zásah. Ke kopí není povoleno používat štít. Maximální délka kopí je 2m.

Luky
Luky mohou mít maximální nátah 15kg (33lbs). Dřík šípu musí být dřevěný o průměru nejméně 8 mm, musí být rovný a na konci opatřený zářezem pro založení na tětivu. Dříky je doporučeno vyrábět ze smrkového, borového nebo jasanového dřeva. Méně vhodným materiálem je buk, který vytváří dlouhé a ostré hroty (viz obrázek zlámaných dříků šípů – vlevo bukové, vpravo smrkové).

Luky

Hlavice o průměru nejméně 5cm musí být připevněna tak, aby se samovolně neuvolňovala ani při dlouhodobém používání. Jejím úkolem je utlumit dopad šípu a zabránit zranění např. i při přímém zásahu oka. Základ hlavice musí tvořit pevné jádro, které zabrání průchodu dříku skrz hlavici. Vhodné je víčko od PET láhve nebo nový korkový špunt. Na jádro pak přilepte zboku a zepředu měkčící vrstvy, které na závěr obalte. Hlavice nesmí obsahovat žádný ostrý nebo kovový předmět. V případě podomácku vyrobených hlavic si vyhrazujeme právo jednu rozříznout a ověřit, že je dřík šípu připevněn tak, aby v případě nárazu neprojel skrz hlavici!

Šípy

Každý šíp musí být vybaven letkami z vhodného materiálu – u normálních letek je to peří, jeho umělé napodobeniny, případně PowerTape pásky a podobně. Letky musí být vždy voděodolné, ohybatelné a nesmí mít ostré hrany – v žádném případě nesmí řezat. Normální letky musí mít délku nejméně 5 cm a výšku nejméně 1,5 cm. Je možno použít také flu – flu letky s dostatečným stabilizačním účinkem. Je zakázáno vystřelit najednou více projektilů. Luky samotné nesmí být použity v boji zblízka (např. ke krytí).

Šípy

Kuše
Maximální nátah samostřílů a kuší je 15kg (33lbs) ze stejných důvodů, jako u luků. Požadavky na konstrukci šipek jsou stejné, jako na šípy. Samostříly a kuše nesmí být použity k boji zblízka (např. ke krytí).

Štíty
Materiálem pro výrobu štítů je dřevo, nejčastěji buková překližka. Veškeré kovové části je třeba zahnout na úroveň těla štítu, není-li to možné, musí mít zakulacené hrany a musí být obaleny. Hlavy nýtů nesmí být vyhnuty od plochy spojovaného materiálu. Veškeré hrany a rohy musí být zaobleny na poloměr větší než 5mm. Okraje štítu musí být obaleny, běžně se používá zahradní hadice nebo surová kůže.

Štíty slouží pouze k pasivní obraně nebo aktivnímu blokování. Přímý útok štítem je přísně zakázán.

Každý šíp musí být vybaven letkami z vhodného materiálu – u normálních letek je to peří, jeho umělé napodobeniny, případně PowerTape pásky a podobně. Letky musí být vždy voděodolné, ohybatelné a nesmí mít ostré hrany – v žádném případě nesmí řezat. Normální letky musí mít délku nejméně 5 cm a výšku nejméně 1,5 cm. Je možno použít také flu – flu letky s dostatečným stabilizačním účinkem. Je zakázáno vystřelit najednou více projektilů. Luky samotné nesmí být použity v boji zblízka (např. ke krytí).

Štíty

Zakázané zbraně

Jedná se o zbraně, které na našich táborech nepovolujeme z bezpečnostních důvodů.
Píky, řemdihy, kůsy, danaxy, oštěpy, halapartny.

Pravidla pro boj

Relativně nízká hmotnost zbraní pro dřevěný šerm umožňuje snadnější ovládání, což má za následek časté švihání, případně provádění seku pouze zápěstím, což úplně neodpovídá reálnému boji. Proto je nutné vždy provádět nápřah. Sek / úder nesmí být veden silou, protože ve hře jí není nutno použít k proražení protivníkovy zbroje. Dále musí být sek / úder před dopadem zbrzděn.

Body i jejich naznačování jsou obecně přísně zakázány, avšak u některých zbraní (kopí) jsou nebo mohou být povoleny.

Zásahem se rozumí dotyk útočné plochy zbraně se zásahovou plochou na protivníkově těle. Zásah je možno dát povoleným typem útoku. O platnosti zásahu rozhoduje vždy zasažený. Je vhodné jakékoli spory o zásahu řešit klidnou domluvou.

Sousek nastává tehdy, když se protivníci navzájem zasáhnou buďto současně, nebo v tak krátkém rozestupu, že nelze určit pořadí. Při souseku se vyhodnocuje platnost jednotlivých útoků zvlášť (s ohledem na zásahové plochy), život si v případě platného zásahu odečítají oba protivníci.

Je zakázán jakýkoliv útok štítem, protlačení, proskakování či probíhání štítovou hradbou! Dále jsou zakázány techniky užití volné ruky (volnou rukou uchopí útočník zápěstí soupeře apod.), vlnitý plech / kydlení (několik svižných útoků bez nápřahu) a šicí stroj (zadní rukou je posouván konec kopí a přední ruka klouže po dřevci a pouze se s ní kopí směřuje).

autor

Článek napsal: Martin "Ogr" Coural

Emulzí pokřtěný strojař a neúspěšný student archeologie, tak by se dal shrnout Ogrův profesní život. Avšak když zrovna neběhá po Březové s akučkou v ruce, nehrabe se v historii nebo zrovna nepracuje, tak píše skromné názory po těch internetech.

Nezapomeň nás sledovat na Facebooku

Na našem Facebooku najdete nejrůznější novinky --->