Stronghold logo

Stronghold CAMP

Letní tábory

Pravidla ekonomiky - Stronghold: Král Severu

Cíl herního plánu

Cílem herního plánu je ovládnout co největší kus Británie. Každá provincie zásobuje hráče penězi a oživeními, které mohou čerpat během celého dne. Jedinou výjimku mají noční hry. Vítězové na konci tábora budou dva. Ekonomický vítěz (největší území / nejvyšší zisk) a Vojenský (vítěz bitvy o pevnost). Tito výherci mají právo na to určit další směr tábora, ať už se jedná o zrušení herních frakcí nebo otočení narativy vzhůru nohama…

Způsob získávání oživování z herního plánu

Počet oživení pro celý tým je ovlivněn Hlavní budovou provincie. Každá z těchto budov umožňuje čerpat určitý počet morálek. Tyto morálky lze vybírat během dopoledního, odpoledního a večerního úseku. Morálky nelze vybírat během nočních her nebo pokud se neuvede jinak. Morálky se nedoplňují na konci dne, nýbrž nějakou dobou trvá, než se znovu podaří naverbovat brance na místa padlých.

Zásahovky

Správa provincie

Každá provincie má čtyři ukazatele, které je potřeba držet v rovnováze, jinak hrozí vznik morové epidemie, hladomor, ekonomický krach nebo ztráta provincie.

Veřejný pořádek

● zastupuje náladu obyvatel provincie

● pohybuje se na stupnici od -10 do 10

● v případě, že hodnota klesne na -10 obyvatelé provincie se vzbouřili

Zásahovky

Jídlo

● každá provincie spotřebuje určité množství potravin, aby v ní mohla pokračovat produkce

● s každou novou další stavební parcelou se toto množství potravin zvyšuje

● potraviny lze do regionu dovážet z vlastněných regionů, ve kterých je přebytek nebo nakupovat na burze

Zásahovky

Znečištění

● měří znečištění regionu výrobou

● pohybuje se na stupnici od 0 po 10

Zásahovky

Údržba

● jedná se o finanční částku, která je nutná k udržení ekonomických funkcí provincie

● pokud se nezaplatí, tak provincie přestává vyrábět suroviny (zisk provincie = 0)

Hodnostáři

Každou provincii může spravovat lord. Tomu je tato provincie udělena jako léno svým pánem, v ten moment, jdou veškeré zisky jemu, nikoliv už vůdci frakce. Při získání léna je nutné sepsat smlouvu, která opravňuje daného lorda k vlastnictví půdy a uděluje mu povinnosti vůdčí svému leníkovi.

Výhody lordství:

● bonusový život do bitev

● možnost předbíhat ve frontě na jídlo

● vydávat výnosy, kterými se musí řídit vlastněná provincie (zvýšení daní, povinné odvody atd. vymýšlí si děcka, balancujeme my)

Zabírání provincií

Každou provincii lez získat několika způsoby. Rozlišujeme zde získávání provincie od NPC (zabírání “prázdných” provincií) a získávání provincie od PC (zabírání provincií od ostatních hráčských frakcí). Je možné zabrat pouze provincie, které sousedí s hranicemi frakce.

Zabírání provincií od NPC

Provincii lze zabrat několika způsoby. Ekonomicky, válečně a záškodnicky. Každá z těchto metod trvá jinak dlouhou dobu a má jiné následky.

Ekonomické zabrání provincie

○ jedná se o zakoupení provincie

○ cena provincie: zisk provincie x 2

○ veřejný pořádek: - 2

○ všechny budovy jsou nedotčené

○ doba trvání: okamžitě

Válečné zabrání provincie

○ jedná se o útok na provincii

○ cena útoku: počet oživení z útočící provincie x 5

○ úspěšnost útoku se určí hodem D20, číslo nad 10 je úspěšné dobytí provincie

○ veřejný pořádek: - 8

○ všechny budovy jsou poškozeny a je nutné je opravit (cena stavby / 2) nebo zbourat, dokud nejsou budovy opraveny, tak provincie neprodukuje žádné suroviny

○ doba trvání: den

Záškodnické zabrání provincie

○ jedná se o postupné snižování veřejného pořádku v provincii na -10 poté v provincii proběhne revolta

○ je nutné mít lorda, který toto území získá

○ cena: zisk provincie / 2

○ veřejný pořádek: - 5

○ doba trvání: dva dny

Zabírání provincií od PC

Provincii lze zabrat více způsoby. Hráči mohou mezi s provinciemi libovolně obchodovat a dělat co uznají za vhodné. Každá akce s provincií má však dopad na veřejný pořádek jejího obyvatelstva.

Válečné zabrání provincie

● odehrává se “na živo”

● útočník se snaží získat pozici obránce, ta je diktována budovami, které jsou v dané provincii postaveny

● oživení jsou určeny dle osádek bránící a útočící frakce

● oživení lze dokoupit

● Příklad scénáře útoku na provincii:
Budovy v napadené provincii:
Panský dvorec (lvl.1), Posádka (lvl.1), Výběh pro ovce (lvl.1), Důl na těžbu stříbra (lvl.1), Sýpka (lvl.1)
Budovy v útočící provincii:

Panský dvorec (lvl.1), Posádka (lvl.1), Farma (lvl.1), Kamenolom (lvl.1)
Obránci začínají v Diaštejnu, jejich úkolem je ubránit jej po dobu X. Útočníci začínají u nové mostku, jejich primárním úkolem je dobýt Diaštejn, mohou ale vydrancovat stříbro z dolu a důl odpálit, mohou také vypálit sýpky a ukrást ovce. Pokud se útočníkům nepodaří dobýt Diaštejn, tak nezískávají provincii, ale cokoliv, co si nakradli jim zůstává / převádí se na finanční odměnu.

Herní suroviny

Jedná se o suroviny, které se dají použít buď k obchodu, stavbě budov, či kupování nejrůznějších vylepšení. Herní frakce mohou mezi sebou obchodovat s jakoukoliv surovinou.

Suroviny dělíme na stavební, obchodní a ostatní.

Obchodní suroviny

Jedná se o skupinu surovin, které lze těžit na herním plánu, avšak nelze je využít jinak než k prodeji. K jejich těžbě je potřeba postavit těžební budovu (např.: Důl na měď nebo Lovecká chata).

Seznam obchodních surovin:

● Látky – těžební budova: Ovčín

● Kůže – těžební budova: Lovecká chata

● Zlato – těžební budova: Zlatý důl

● Měď – těžební budova: Důl na měď

● Keramika – těžební budova: Hrnčířský kruh

● Sůl – těžební budova: Slaná pláň

Stavební suroviny

Jedná se o skupinu surovin, jejichž primárním využitím je stavba a vylepšování budov. K jejich těžbě je třeba postavit budovu a v některých případech je potřeba postavit zpracovatelskou budovu

Seznam stavebních surovin:

● Dřevo – těžební budova: Dřevorubec

● Kámen – těžební budova: Kamenolom

● Olovo – těžební budova: Důl pro těžbu olova

Ostatní suroviny

Jedná se o skupinu surovin, jejich využití se různí. K jejich těžbě je třeba postavit budovu a v některých případech je potřeba postavit zpracovatelskou budovu

Seznam ostatních surovin:

● Železo
- slouží k nakupování bonusových životů pro jednotlivce na jednu bitvu (15 železa = +1 život) a ke stavbě a vylepšování některých budov.
- k jeho těžbě je potřeba postavit: Důl na těžbu železa

● Stříbro
- slouží k tvorbě měny království
- k jeho těžbě je potřeba postavit: Důl na těžbu stříbra, k jeho zpracování na měnu je třeba postavit Mincovnu

● Dobytek
- slouží ke krmení lidí v provincii
- výrobní budova: Statek

● Ryby
- slouží ke krmení lidí v provincii
- výrobní budova: Rybářské molo

● Obilí
- slouží ke krmení lidí v provincii a výrobě piva
- výrobní budova: Farma

● Ovoce
- slouží ke krmení lidí v provincii a výrobě pálenky
- výrobní budova: Ovocný sad

Těžba surovin probíhá automaticky, kromě dřeva, kamene, olova, železa a stříbra. U těchto surovin se těžba určuje hodem D6 a přičtením těžebního bonusu budovy. Za každou budovu, těžící jednu z těchto surovin, dostávají hráči jednu D6.

Obchodování

Hráči mohou mezi s sebou obchodovat dvěma způsoby.

1. Burza
Hráči obchodují ve vymezeném časovém oknu na židovské burze. Každá transakce zboží je zpoplatněna pořadateli. Pořádá se jednou denně.

2. Černý trh
Hráči mohu obchodovat mezi s sebou během herních úseků, kdy si musí doručit suroviny a peníze, následně je dopravit zpátky a chránit během celého úseku. Výhodou tohoto obchodu je to, že nepodléhá poplatkům. Ale je zde riziko ztráty surovin / peněz. Lze pořádat několikrát za den (x obchodů na x herních úseků)

Akce na herním plánu

Každá akce, která proběhne během hospodářského úseku, se promítne do herních úseků.

Příklad:
Frakce červených vysílá zvěda k sousedící NPC provincii. Tudíž musí během herního úseku najít ukrytou zprávu a bezpečně ji dovést ke svému oživovači. Pokud je ten kdo nese zprávu zabit, kleká si, a drží tuto zprávu nad hlavou (zpráva je v tomto případě herní předmět a tudíž pro ni platí pravidla pro herní předměty – mohou se krást apod.), dokud ji od něj někdo nepřevezme.

autor

Článek napsal: Martin "Ogr" Coural

Emulzí pokřtěný strojař a neúspěšný student archeologie, tak by se dal shrnout Ogrův profesní život. Avšak když zrovna neběhá po Březové s akučkou v ruce, nehrabe se v historii nebo zrovna nepracuje, tak píše skromné názory po těch internetech.

Nezapomeň nás sledovat na Facebooku

Na našem Facebooku najdete nejrůznější novinky --->