Stronghold logo

Stronghold CAMP

Letní tábory

Budovy

Hlavní budovy

Jsou první budovou v provincii. Její bonusy by měly určovat zaměření dané provincie.

Panský statek

Zaměření na zemědělství a chov dobytka.
Bonus: Budovy na produkci jídla dostávají bonus +10 jídla / úroveň

Zásahovky

Velká síň

Zaměřeno na vojenství.
Bonus: Náklady na údržbu vojenských budov ve městě klesají o 50%

Zásahovky

Přístav

Nelze postavit v provincii bez přístupu k moři.
Zaměřeno na obchod.
Bonus: Všechny budovy generující zisk z obchodu dostávají bonus +3 stříbrné

Zásahovky

Poutní místo

Zaměřeno na veřejný pořádek.
Bonus: Veřejný pořádek +3

Zásahovky

Jídlo

Budovy sloužící k produkci potravin.

Farma

Zásahovky

Rybář

Lze postavit pouze v provincii s přístupem k moři.

Zásahovky

Lovecká chata

Zásahovky

Ovocný sad

Zásahovky

Pastviny dobytka

Zásahovky

Sýpka

Zásahovky

Mlýn

Zásahovky

Náboženské

Veřejný pořádek a pasivní příjem z desátků.

Kostel

Zásahovky

Opatství

Zásahovky

Klášter

Zásahovky

Knihovna

Zásahovky

Písařství

Zásahovky

Obchodní budovy

Slouží k posilování příjmů obchodních budov. V případě, že v provincii není postavena žádná budova, která má příjem z obchodu, tržiště negeneruje zisk

Tržiště

Zásahovky

Jarmark

Zásahovky

Obchodník se slanečky

Lze postavit pouze v provincii s přístupem k moři

Zásahovky

Kupecké molo

Zásahovky

Těžební budovy

Slouží k získávání surovin.

Dřevorubec

Zásahovky

Kamenolom

Zásahovky

Důl na olovo

Zásahovky

Železný důl

Zásahovky

Důl na stříbro

Zásahovky

Zlatý důl

Zásahovky

Důl na měď

Zásahovky

Důl na cín

Zásahovky

Solná pláň

Zásahovky

Vojenské budovy

Vojenská posádka

Zásahovky

Přístav flotily

Lze postavit pouze v provincii s přístupem k moři.

Zásahovky

Výrobní budovy

Hospoda

Zásahovky

Ovčín

Zásahovky

Mincíř

Umožňuje razit stříbrné.

Zásahovky

Hrnčířský kruh

Zásahovky

Koželuh

Zásahovky

Kovárna

Zásahovky

Výrobce nástrojů

Zásahovky
autor

Článek napsal: Martin "Ogr" Coural

Emulzí pokřtěný strojař a neúspěšný student archeologie, tak by se dal shrnout Ogrův profesní život. Avšak když zrovna neběhá po Březové s akučkou v ruce, nehrabe se v historii nebo zrovna nepracuje, tak píše skromné názory po těch internetech.

Nezapomeň nás sledovat na Facebooku

Na našem Facebooku najdete nejrůznější novinky --->